ESD

Elektrostatiska urladdningar är ett problem som orsakar stora kostnader.

Denna grundutbildning hjälper dig att lösa och förebygga de problem som uppkommer. Våra ESD-utbildningar finns för olika personalkategorier. De som arbetar inom produktion eller service samt de som behöver kunskap när de kommer i kontakt med elektroniken. Vi kan erbjuda både grund- och repetitionsutbildning.

Kurs Nästa kurstillfälle Pris
ESD grundEnligt överenskommelse3 300 kr Anmäl dig
ESD repetitionEnligt överenskommelse2 800 krAnmäl dig
ESD för ej producerande personalEnligt överenskommelse3 300 krAnmäl dig