Våra medarbetare

Sven Ek

Sven Ek

Utbildningsledare/Delägaresven.ek(at)swentech.se070-544 99 88
Mats Bohman

Mats Bohman

Kursledaremats.bohman(at)swentech.se070-658 99 88
Göran Vrbic

Göran Vrbic

Administration och försäljninggoran.vrbic(at)swentech.se