Våra medarbetare

Sven Ek

Sven Ek

Utbildningsledare/Delägaresven.ek(at)swentech.se070-544 99 88
Mats Bohman

Mats Bohman

Kursledaremats.bohman(at)swentech.se070-658 99 88
Kenth Bill

Kenth Bill

Marknadsföring och försäljningkenth.bill(at)swentech.se076-551 99 88
Janéla Vikenquist

Janéla Vikenquist

Kursadministration & ekonomijanela.vikenquist(at)swentech.se
Maisa Ek

Maisa Ek

Delägaremaisa(at)swentech.se