Våra utbildningar

Swentech erbjuder elektronikutbildning inom sju olika områden. Nedan får du en kort beskrivning av respektive utbildningsområde. För mer detaljerad information välj utbildningsområde i menyn till vänster.

Swentech ger både öppna och företagsanpassade utbildningar.
Till våra öppna utbildningar anmäler sig enstaka personer och grupper (privat eller företag). Utbildningarna genomförs i Stockholm (Bromma), Göteborg (Mölndal) och Malmö (Limhamn).

Företagsanpassade utbildningar är för lite större grupper, 8-24st och genomförs på plats hos företaget eller i våra egna moderna utbildningslokaler.

Klicka här för offert på företagsanpassade utbildningar.

Utbildningsområden

Elektronik

Några av våra utbildningar inom elektronik kan läsas i olika steg (1-5). Välj nivå som motsvarar dina förkunskaper. Utbildningen föregås av ett diagnostiskt test för att bestämma din förkunskapsnivå.

Mer info här

Lödning

Våra utbildningar inom mjuklödning finns med eller utan kompetensprov. De med kompetensprov ger dig Behörighet enligt FSD (gäller i fyra år) eller IPC-certifikat (gäller i två år). De utan kompetensprov ger dig ett Diplom som bevis på deltagande i utbildningen. Våra utbildningar inom mjuklödning:

Grund (hålmontering)- och vidareutbildning (ytmontering). Individuell- samt företagsanpassad lödutbildning.

Mer info här

ESD

Elektrostatiska urladdningar är ett problem som orsakar stora kostnader. Denna grundutbildning hjälper dig att lösa och förebygga de problem som uppkommer. Våra ESD-utbildningar finns för olika personalkategorier. De som arbetar inom produktion eller service samt de som behöver kunskap när de kommer i kontakt med elektroniken. Vi kan erbjuda både grund- och repetitionsutbildning.

Mer info här

Kablage

Utbildningarna inom kablage lär dig att arbeta med kablar, kablagestammar, pressade- och lödda kontakter samt kvalitetsbedömning och avsyning av kablage. Några utbildningar är uppdelade i moduler vilket ger dig möjlighet att välja de delar som är relevanta för dig. Du kan certifiera dig på en IPC-utbildning eller välja en diplomutbildning.

Mer info här

Kvalitet

Våra utbildningar inom området kvalitet omfattar olika typer av utbildningar. För inköpare handlar det om att köpa rätt kvalitet redan från början. På vår utbildning Inköp av elektronik lär sig inköpare att ställa rätt krav på sina underleverantörer.

På IPC-utbildningarna lär ni er att ställa rätt krav på elektroniken, hur arbetet ska utföras för att uppnå rätt kvalitet.

Till slut, våra utbildningar i kvalitetsbedömning/avsyning där lär ni er att i praktiken avgöra om elektroniken är av rätt kvalitet eller inte.

Mer info här

Mönsterkort

Vår utbildning för mönsterkort omfattar IPC-standarden IPC-A-600 som ger guidning i acceptans av mönsterkort. Utbildningen ger ett tvåårigt IPC-certifikat.

Mer info här

Reparation av elektronik

Vi erbjuder två utbildningar inom kretskortsreparation varav den ena är en IPC-certifiering i endast reparation. Den andra är speciellt inriktad mot företag vars verksamhet är reparation av mobiltelefoner och ger tre olika IPC-certifikat.

Mer info här

Hittar du inte ditt utbildningsområde?

Lugn, Swentech kan skräddarsy utbildningar som passar företagets krav och önskemål.

Kontakta oss för ett förslag.

Våra utbildningsledare

Våra utbildningsledare har tillsammans mycket lång erfarenhet av elektronik. Men vi lutar oss inte tillbaka för det. För att klara av att ligga i elektronikens framkant som vi bestämt är Swentechs position, måste våra utbildningsledare ständigt uppdatera sig med det senaste inom förbindnings- och produktionsteknik.

Mer info här