Våra utbildningar

Swentech erbjuder elektronikutbildning inom sju olika områden. Nedan får ni en kort beskrivning av respektive utbildningsområde. För mer detaljerad information, välj utbildningsområde i menyn till vänster.

Swentech ger både öppna och företagsanpassade utbildningar.
Till våra öppna utbildningar anmäler sig enstaka personer och grupper (privat eller företag). Utbildningarna genomförs i Stockholm (Bromma), Linköping, Göteborg och Malmö.

Företagsanpassade utbildningar är för lite större grupper, 8-24 st och genomförs på plats hos företaget eller i våra egna moderna utbildningslokaler.

Klicka här för offert för företagsanpassade utbildningar.

Utbildningsområden

Elektronik

Några av våra utbildningar inom elektronik kan läsas i olika steg (1-5). Välj nivå som motsvarar dina förkunskaper. Utbildningen kan ibland föregås av ett diagnostiskt test för att bestämma din förkunskapsnivå.

Mer info här

Lödning

Våra utbildningar inom mjuklödning finns med eller utan kompetensprov. De med kompetensprov ger dig behörighet enligt försvarsstandard FSD 5115 G eller YR (gäller i fyra år) eller certifikat enligt IPC-standard (gäller i två år). De utan kompetensprov ger dig ett diplom som bevis på deltagande i utbildningen. Våra utbildningar inom mjuklödning:

Grundutbildning (hålmontering) och vidareutbildning (ytmontering). Individuell- samt företagsanpassad lödutbildning.

Mer info här

ESD

Elektrostatiska urladdningar är ett problem som orsakar stora kostnader. Denna grundutbildning hjälper dig att lösa och förebygga de problem som uppkommer.
Våra ESD-utbildningar finns för olika personalkategorier, för dem som arbetar inom produktion eller service samt för dem som behöver kunskap när de kommer i kontakt med elektronik. Vi kan erbjuda både grund- och repetitionsutbildning.

Mer info här

Kablage

Vid utbildning inom kablage lär ni er att arbeta med kablar, kablagestammar, pressade och lödda kontakter samt kvalitetsbedömning och avsyning av kablage. Några utbildningar är uppdelade i moduler vilket ger er möjlighet att välja delar som är relevanta för er. Ni kan certifiera er vid en IPC-utbildning eller välja en diplomutbildning.

Mer info här

Kvalitet

Våra utbildningar inom området kvalitet omfattar olika typer av utbildningar. För inköpare handlar det om göra inköp av rätt kvalitet redan från början. På vår utbildning ”Inköp av elektronik” lär sig inköpare att ställa rätt krav på sina underleverantörer.

På IPC-utbildningarna lär ni er att ställa rätt krav på elektroniken, hur arbetet ska utföras för att uppnå rätt kvalitet.

Till slut, på våra utbildningar i kvalitetsbedömning/avsyning lär ni er att i praktiken avgöra om elektroniken är av rätt kvalitet eller inte.

Mer info här

Mönsterkort

Vår utbildning för mönsterkort omfattar IPC-standarden IPC-A-600 som ger guidning i acceptans av mönsterkort. Utbildningen ger ett tvåårigt IPC-certifikat.

Mer info här

Reparation av elektronik

Vi erbjuder utbildning inom kretskortsreparation med IPC-certifiering.

Mer info här

Hittar du inte ditt utbildningsområde?

Lugn, Swentech kan skräddarsy utbildningar som passar företagets krav och önskemål.

Kontakta oss för ett förslag.

Våra utbildningsledare

Våra utbildningsledare har tillsammans mycket lång erfarenhet av elektronik. Men vi lutar oss inte tillbaka för det. För att klara av att ligga i elektronikens framkant som vi bestämt är Swentechs position, måste våra utbildningsledare ständigt uppdatera sig med det senaste inom förbindnings- och produktionsteknik.

Mer info här