Auktorisation


Det krävs en revision från FMV för att bli ett auktoriserat utbildningsföretag inom mjuklödning.

  Under revisionen går kontrollanten igenom allt från lokaler och kursadministration till det utbildningsmaterial och verktyg som vi använder. Är allt enligt kraven blir ett utbildningsföretag godkänt under 3 år. Swentech är din auktoriserade utbildningspartner. Se det officiella dokumentet för vår auktorisation genom att klicka här.

  Vad innebär auktorisationen för dig?

  Auktorisationen innebär att ni får en enhetlig utbildning oavsett vilket godkänt utbildningsföretag som ni vänder sig till. Valfrihet innebär ökad flexibilitet för våra kunder. Auktorisationen är också en kvalitetsgaranti och ger trygghet för utbildningsbeställaren.

  Utbildningsstandarder enligt FSD

  Våra mest populära lödutbildningar följer försvarsstandarderna FSD5115 (behörighetsnivå G = grund) och FSD5117 (behörighetsnivå Y = ytmonterade komponenter). Dessa två utbildningsstandarder anger vilka lödövningar som ska ingå i kompetensprövning av en mjuklödare och vilka regler som omger själva utförandet av kursen.

  Ladda ned den gällande versionen av FSD5115, 

  Ladda ned den gällande versionen av FSD5117

  Företagsinterna standarder för spårbarhet

  Swentech tar också fram företagsinterna standarder som anpassas till respektive kunds produktion. Vi dokumenterar givetvis dessa skräddarsydda standarder på ett sätt som tillgodoser kraven i olika kvalitetssystem, t.ex. ISO9000.