IPC

IPC-standarderna har blivit det gemensamma ”språket” för både producerande och icke-producerande företag i världen.

Standarderna gör det lättare att kunna granska både eget, leverantörers och/eller kundernas arbete. De fungerar som ett regelverk att luta sig mot vid till exempel beställning av elektronikarbeten enligt en viss klass.
Att lära sig ett nytt språk kan vara svårt. Vi hjälper er att tillgodogöra er det nya ”språket”. Ett IPC-certifikat är giltigt i två år.

Prissättning IPC-kurser per deltagare

1 dag      4 950:-
2 dagar   6 650:-
3 dagar   8 450:-
4 dagar   9 850:-
5 dagar 10 850:-
6 dagar 12 150:-
7 dagar 13 150:-
8 dagar 13 850:-
9 dagar 14 650:-

Priset på utbildningen beror på hur många och vilka moduler på respektive IPC-utbildning som deltagaren önskar lära sig.

Klicka här för våra utbildningar