IPC-certifieringar

IPC-standarderna är det gemensamma ”språket” för både producerande och icke-producerande företag.

IPC-certifieringar är för individer och företag som önskar en internationellt gångbar certifiering för sin personal. Standarderna gör det lättare att kunna granska både eget, leverantörers och/eller kundernas arbete. De fungerar som ett regelverk att luta sig mot vid till exempel beställning av elektronikarbeten enligt en viss klass. Ett IPC-certifikat gäller i två år och utbildningarna baserar sig på olika IPC-standarder.