Diplomutbildningar

För vem?
För individer och företag utan krav på särskild behörighet eller certifiering.

Diplomutbildningarna är olika typer av elektronikutbildningar som vi erbjuder dels för producerande, dels för icke-producerande personal (t ex inköpare). Innehållet i utbildningarna går att skräddarsy enligt era krav och önskemål