ESD för ej producerande personal

Personal som inte direkt arbetar med produktion eller service kan tidvis komma i kontakt med elektroniken t ex städpersonal eller dyl. Då är det viktigt att känna till riskerna med elektrostatiska urladdningar och vad oaktsamhet kan leda till. Utbildningen passar utmärkt för alla på företaget.

Antal utbildningsdagar

1/2 dag

Förkunskaper

Inga särskilda

Behörighet/Certifikat/Diplom

Diplomutbildning

Mer info om utbildningen

Klicka här

 

Pris: 3 300 kr