Vidareutbildning i mjuklödning. Behörighet enligt FSD 5115 YR (ytmontering)

Vidareutbildning inom mjuklödning (ytmontering) enligt FSD 5115 behörighetsklass YR. Ger behörighet i fyra år.

Antal utbildningsdagar

5 st

Förkunskap

Giltig behörighet i mjuklödning enligt FSD 5115 behörighetsklass G.
Godkänd synundersökning enligt FSD 5115.

Behörighet/Certifiering/Diplom

Behörighet enligt FSD 5115 behörighetsklass YR

Mer info om utbildningen

Klicka här

Pris: 9 500 kr