Grundutbildning i mjuklödning. Behörighet enligt FSD 5115 G (hålmontering)

Grundutbildning i mjuklödning (hålmontering) enligt FSD 5115 behörighetsklass G.
Ger behörighet i fyra år.

Antal utbildningsdagar

5 st

Förkunskap

Gärna tidigare löd- och verktygsvana (ej krav).
Godkänd synundersökning enligt FSD 5115.

Behörighet/Certifiering/Diplom

Behörighet enligt FSD 5115 behörighetsklass G

Mer info om utbildningen

Klicka här

City Date
Stockholm 2023-12-11

Pris: 9 500 kr