Förnyelse av IPC-A-600

Ett IPC certifikat gäller i två år från det att det utfärdades. Därefter måste det förnyas för att vara giltigt.

Det finns två vägar att förnya sitt IPC certifikat. Det ena är att göra ett s.k. challenge test det andra är att gå en repetitionsutbildning på ca 2 dagar.

Antal utbildningsdagar

1-2 st

Förkunskap

Giltigt IPC-A-600 certifikat

Behörighet/Certifikat/Diplom

IPC certifikat

Mer info om utbildningen

Klicka här

Pris: Offereras