Förnyelse av IPC-7711/7721

Ett IPC certifikat gäller i två år från det att det utfärdades. Därefter måste det förnyas för att vara giltigt.

Det finns två vägar att förnya sitt IPC-certifikat. Det ena är att gå en repetitionsutbildning på 1-5 dagar. Det andra är att göra ett så kallat ”challenge test”.

Antal utbildningsdagar

1-5 st

Förkunskap

Giltigt certifikat enligt IPC-7711/772

Behörighet/Certifikat/Diplom

IPC-certifikat

Mer info om utbildningen

Klicka här

Pris: Offereras