2016-10-17

Swentech på uppdrag till Malaysia!

Återigen har Swentech Utbildning fått det stora förtroendet från ett elektronikföretag i Sverige att som opartisk tredje part granska, konsultera och bedöma kvalitén i produktionsprocessen.