2015-08-11

Swentech reser på uppdrag till Kina och Indien

Swentech Utbildning har fått det stora förtroendet från ett företag i Sverige att hjälpa dem med kvalitetsfrågor och reser därför snart på konsultuppdrag till Kina och Indien.