2014-01-29

Inköp av Elektronik – Ny utbildning!

Inköp av Elektronik är vår senast framtagna utbildning.
Dagens inköpare kommer från skilda håll med olika bakgrunder och kunskapsnivåer. Gemensamt för alla är att de vill göra säkra och bra inköp, kvalitetssäkra leveranser mm. På denna utbildning får inköparna oavsett kunskapsnivå och bakgrund rätt ”verktyg” för att göra en för båda parter lönsam affär.För mer information,
klicka här.