Kvalitetsbedömning – Avsyning av kretskort

Att kunna bedöma om en lödning på ett kretskort är godkänd eller icke godkänd lär du dig på den här utbildningen. Du tränar i att bedöma både montage av såväl ytmonterade som hålmonterade lödförbindningar. På utbildningen använder vi IPC standarder vid kvalitetskontroll, optiska hjälpmedel och andra lämpliga medel för avsyning.

Antal utbildningsdagar

2 st

Förkunskap

Behörighetsutbildning i mjuklödning enl FSD 5115 eller motsvarande.

Behörighet/Certifikat/Diplom

Diplomutbildning

Mer info om utbildningen

Klicka här

Pris: 7 900 kr