IPC-A-600

Denna utbildning är avsedd för mönsterkorttillverkare, elektroniktillverkare, OEM:er och material- eller utrustningsleverantörer samt alla som är ansvariga för kvaliteten av mönsterkort.

Moduler (modul 1 och 2 är obligatoriska):
1, 2 Introduktion, policy, förfaranden
3 Externa observerbara egenskaper
4 Interna observerbara egenskaper
5 Flexibla, Flex-rigida och mönsterkort med metallkärna

Förkunskaper

Inga särskilda förkunskaper.

Behörighet/Certifikat/Diplom

IPC certifikat

Mer info om utbildningen

Klicka här

 

Pris: Offereras