Inköp av Elektronik

Feluträknade kretskorts- och komponentkostnader, försenade leveranser, fastkörda förhandlingar, dålig kvalitét. Är några exempel på fel som kan bli resultatet av mindre bra utförda inköp.

Dagens inköpare kommer från skilda håll med olika bakgrunder och kunskapsnivåer. Gemensamt för alla är att de vill göra säkra och bra inköp, kvalitetssäkra leveranser mm. På denna utbildning får inköparna oavsett kunskapsnivå och bakgrund rätt ”verktyg” för att göra en för båda parter lönsam affär.

Antal utbildningsdagar

3st

Förkunskaper

Inga särskilda förkunskaper krävs.

Behörighet/Certifiering/Diplom

Diplomutbildning

För mer information

Klicka här

Pris: 15 300 kr