Förnyelseutbildning Kablagetillverkning

Det sker hela tiden nya revisioner på kablagestandarder. Ytterst handlar denna utbildning om att uppdatera sina kunskaper i kablagearbeten

Utbildningen har utformats för att lära deltagaren att arbeta enligt de normer och krav som ställs på kablage. Den lär ut principer, verktygsval, användningsområden och för- och nackdelar med dem.

Antal utbildningsdagar

1-3st

Förkunskaper

Utbildning i kablagetillverkning

Behörighet/Certifikat/Diplom

Diplomutbildning

Mer info om utbildningen

Klicka här

Pris: Offereras