Förnyelse av IPC-J-STD-001

Ett IPC certifikat gäller i två år från det att det utfärdades. Därefter måste det förnyas för att vara giltigt.

Det finns två vägar att förnya sitt IPC certifikat. Det ena är att göra ett s.k. challenge test det andra är att gå en repetitions utbildning på ca 2 dagar.

Antal utbildningsdagar

1-3st

Förkunskap

Giltigt IPC-J-STD-001 certifikat

Behörighet/Certifikat/Diplom

IPC certifikat

Mer info om utbildningen

Klicka här

Pris: Offereras